Misyon koruma başvuru şartları 2024

Misyon koruma başvuru şartları 2024
0

Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelikte 04 Mart 2020 tarihinde yapılan değişiklikle birlikte eklenen yeni şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 1. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı,
  insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta,
  cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik,
  yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama
  kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not
  defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile
  silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.
 2. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş
  bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe
  içerisinde su getirebileceklerdir.
 3. Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik
  belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi devam
  eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi
  yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
 4. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.
 5. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarı 28/07/2020 tarihinde www.meb.gov.tr ile
  http://odsgm.meb.gov.tr ve POLNET adreslerinden yayımlanacaktır.
 6. Sınav sonuç bilgileri 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve
  www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

SINAV KONULARI

 • a) İnsan Hakları (% 10),
 • b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
 • c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20)

1. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu,

2. 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanunu,

3. 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

4. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu,

5. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,

6. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu,

7. 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun,

8. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun,

9. 2911sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu,

10. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,

11. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,

12. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu,

13. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği,

14. Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği,

 • ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%10),
 • d) Protokol Bilgisi (% 10),
 • e) Silah Bilgisi (% 20),
 • f) Güncel ve Kültürel Konular (% 10),
 • g) Yabancı Dil (İngilizce-Fransızca-Almanca) (%10)

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Değerlendirme 100 puan
üzerinden yapılacaktır. Doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak ve başarı puanı
hesaplamasında [Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda
yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
Başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar
sırasıyla takip edilerek;

 • a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,
 • b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,
 • c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,
 • ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
 • f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,
 • g) Yabancı dil sorularında puanı fazla olan adaya,
 • ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre,
 • h) Memurlarda sicil numarasına göre önde olan adaya, öncelik tanınacaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir